info@visapedia.com 22651462 09121259931 0016046571377

اقامت از طریق خیشاوندی و ازدواج

اقامت دائم از طریق خیشاوندی و ازدواج

متقاضیان مهاجرت به کانادا در صورتی که یکی از اعضای خانواده را در کانادا داشته باشند، مانند همسر، فرزند، پدر و مادر و این فرد دارای اقامت دائم (Permanent Resident) و یا شهروندی کانادا (Citizen) باشد میتوانند از طریق برنامه اسپانسرشیپ اقامت کانادا را دریافت کنند .


شرایط اسپانسر کننده:
اسپانسر کننده باید حداقل ۱۸ سال سن داشته و شهروند و یا مقیم دائم کانادا باشد. وی همچنین باید متعهد شود که برای ۳ سال نیازهای مادی بستگان خود را به شرح زیر تامین نماید:

  • خوراک، مسکن و پوشاک در صورتی که فرد متقاضی قادر به تهیه آن نباشد
  • هزینه های بهداشتی که توسط دولت پوشش داده نمی‌شود مانند دندان پزشکی

اسپانسر کردن همسر:
در مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج، همسر (زن یا شوهر) به کسی اطلاق می‌شود که قانونا با فرد مقیم کانادا ازدواج کرده است. اگر ازدواج در کانادا انجام شده باشد، باید مدارک ازدواج صادر شده توسط ایالت یا منطقه مربوطه ارائه گردد و چنانچه ازدواج در کشوری غیر از کانادا صورت گرفته باشد باید از نظر قوانین آن کشور و نیز قوانین کانادا معتبر، قانونی و قابل ترجمه باشد. سن همسر باید  ۱۶ سال بیشتر باشد.

 اسپانسر کردن فرزند:
تنها فرزندان وابسته را می‌توان برای مهاجرت به کانادا اسپانسر نمود. فرزند وابسته به فرزندی گفته می‌شود که کمتر از ۲۲ سال باشد. البته فرزندانی که ازدواج کرده و یا سنی بالای ۲۲ سال داشته باشند را نیز می‌توان اسپانسر کرد در صورتی که از زمان ازدواج یا از زمان رسیدن به سن ۲۲ سالگی دانشجوی تمام وقت بوده و از نظر مالی به والدین وابسته باشند و یا پس از ۲۲ سالگی به دلیل معلولیت و ناتوانی جسمی از نظر مالی به پدر و  مادر وابسته باشند.

اسپانسر کردن سایر خویشاوندان:
به غیر از  همسر و فرزندان برخی دیگر از بستگان را نیز می‌توان برای دریافت اقامت دائم کانادا اسپانسر کرد. این بستگان عبارتند از:

  • پدر و مادر
  • پدر بزرگ و مادر بزرگ
  • برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، و نوه


هر خویشاوند دیگری غیر از موارد گفته  شده با هر شرایط سنی به شرطی که اسپانسر کننده همسر، فرزند، مادر، پدر، برادر، خواهر، پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، عمه، خاله، دایی، خواهرزاده، و برادرزاده ای که از طریق مهاجرت خویشاوندی بتوان اسپانسر کرد نداشته باشد.