info@visapedia.com 22651462 09121259931 0016046571377

اخبار و رویدادها

متوسط بهای خانه ویلایی در تورنتو برای اولین بار در ماه گذشته از مرز 1.5 میلیون دلار گذشت و جان توری شهردار را نگران  سقوط قیمت ها و به عبارتی ترکیدن حباب مسکن در این شهر

ادامه مطلب...

برنامه های مهاجرتی کانادا نیز از لحاظ تعداد متقاضی یکی از بهترین ها بوده ولی با توجه به تغییرات اساسی در برنامه های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و سیستم های سخت گزینش و زمان بررسی پرونده ها از طرف موکلین این شرکت در جایگاه دوم قرار دارد که در ادامه برنام

ادامه مطلب...