info@visapedia.com 22651462- 85314631-09121259931 - 0016046571377

اخبار و رویدادها

متوسط بهای خانه ویلایی در تورنتو برای اولین بار در ماه گذشته از مرز 1.5 میلیون دلار گذشت و جان توری شهردار را نگران  سقوط قیمت ها و به عبارتی ترکیدن حباب مسکن در این شهر

ادامه مطلب...