info@visapedia.com 22651462- 85314631-09121259931 - 0016046571377

اخبار و رویدادها

اقامت دائم / فرآیند و واجد شرایط بودن جریان سرمایه گذار کسب و کار (BIS) به مانیتوبا اجازه می دهد تا سرمایه گذاران تجاری واجد شرایط و کارآفرینان را از سراسر جهان که قصد و توانایی برای شروع یا خرید کسب و کار در مانیتوبا دارند، استخدام و نامزد کنند. دو راه

ادامه مطلب...

۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸ / تحصیل / تحصیل در کانادا انتقال به یک کشور خارجی برای ادامه تحصیل می‌تواند تغییراتی و چالش‌هایی را که پیش از آمدن به کانادا برای تحصیل نیاز دارید، معرفی کند. اگرچه کانادا یکی از محبوب‌ترین کشور برای آموزش عالی است، اما چیزهای زیادی وجو

ادامه مطلب...