info@visapedia.com 22651462 09121259931 0016046571377

اخبار و رویدادها

آیا قانون سختگیرانه کانادا در مورد رانندگی  بامستی به شما تاثیر می گذار خواهد بود؟

آیا قانون سختگیرانه کانادا در مورد رانندگی بامستی به شما تاثیر می گذار خواهد بود؟

از تاریخ 18 دسامبر 2018، رانندگی در حال مستی در کانادا، به عنوان "جرم و جنایت جدی" محسوب می شود. این اصلاحات در قانون جزایی کانادا انجام شده است. این قانون جدید به مهاجرانی که در کانادا زندگی می کنند و نیز افرادی که امید به رفتن به کانادا دارند، تاثیر می گذارد.

اصلاحات جدید حداکثر مجازات را از پنج سال به ده سال افزایش داده است. برای کسانی که اقامت دائم دارند برای محکومیت در داخل و یا خارج از کانادا تبعید در نظر گرفته شده است ،حتی برای مهاجران محکومیت رانندگی با مستی می تواند  باعث شودکه از داشتن اقامت دائم در کانادا محروم گردند.

آیا شما برای مهاجرت به کانادا به کمک نیاز دارید؟

اگر شما و اعضای خانواده تان درخواست مهاجرت به کانادا دارید، ما می توانیم کمک کنیم. تکمیل اسناد مورد نیاز و شامل موارد و هزینه های لازم برای مهاجرت کانادا ضروری است. ما می توانیم به شما در ارائه یک پرونده خوب کمک کنیم و اطمینان حاصل کنیم که همه چیز به درستی انجام می گردد و شانس موفق شدن شما در پرونده مهاجرت را به خداکثر می رسانیم و به شما کمک میکنیم با توجه به هزینه های  مالی که انجام می دهید بتوانید اقامت دائم بگیرید.

می توانید جهت مشاوره با شمارهای ذیل تماس بگیرید:

شرکت ویزا پدیا

تلفن: 22651462-09120709417

تاریخ نشر خبر: ۱۸ دی، ۱۳۹۷