info@visapedia.com 22651462 09121259931 0016046571377

اخبار و رویدادها

اسپانسری والدین ،  پدر ومادر بزرگ درسال 2019

اسپانسری والدین ، پدر ومادر بزرگ درسال 2019

 

در سال 2018، IRCC اعلام کرد که برنامه مهاجرت از طریق اسپانسری برای والدین و پدربزرگ و مادربزرگ در سال 2019 اجرا می شود. در سال های گذشته این مورددر تاریخ 2 ژانویه اجراگردید که مورد در سال 2019 نمی باشد.

IRCC اعلام نمود: پايان ژانويه 2019 برنامه مهاجرت از طریق اسپانسری را اجرا نخواهند کرد. IRCC در نظر دارد كه در سال 2019 از طريق برنامه اسپانسری والدين و پدربزرگ و مادربزرگ حدود بیست هزار درخواست را اجرا كند.

این برنامه یکی از اولویت هاست که به 20،000 نفر واجد شرایط از نظر مالی فرم اسپانسری را ارائه می دهد و عوت نامه برای درخواست متقاضی صادر می گردد.

IRCC گفت: "با استفاده از این فرآیند اصلاح شده، دولت انعطاف پذیری بیشتری در فرآیند اسپانسری خواهد داشت و تضمین خواهد کرد که تا جایی که امکان دارد تعداد درخواستهای اسپانسری را افزایش دهد.

آیا برای درخواست خود نیاز به کمک دارید؟

اگرشما نیاز به درخواست اسپانسری برای والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ خود دارید ما میتوانیم به شما جهت پرکردن فرم اسناد و مدارک مورد نیازکه شامل موارد حمایتی و هزینه های مربوطه جهت مهاجرت به کانادا ضروری می باشد کمک کنیم.ما می توانیم به شما اطمینان بدهیم که همه چیز به خوبی و درستی انجام خواهد شد  تا شانس   اسپانسری شما بیشتر گردد و همچنین شانس والدین ، پدربزرگ و مادر بزرگ شما جهت درخواست اقامت دائم به کانادا به حد اکثر برسد.   

تاریخ نشر خبر: ۱۶ دی، ۱۳۹۷