info@visapedia.com 22651462- 85314631-09121259931 - 0016046571377

اخبار و رویدادها

اعلام جدید اکسپرس اینتری در ۵ سپتامبر ۲۰۱۸ - ۹۸ - مهاجرت کانادا

اعلام جدید اکسپرس اینتری در ۵ سپتامبر ۲۰۱۸ - ۹۸ - مهاجرت کانادا

آخرین دوره دعوت برای  قرعه کشی اکسپرس اینتری  در تاریخ 5 سپتامبر 2018 برگزار شد که این قرعه کشی نود و هشتمین بار قرعه کشی اکسپرس اینتری و اولین قرعه کشی سپتامبر 2018 بود. در این قرعه کشی (# 98) به 3900 نفر از  کسانی که با امتیاز بالاتر ا ز  440بودند، اراِئه شد.ماپیش بینی می کنیم که قرعه کشی 99 اکسپرس را شبیه به قرعه کشی 98 انجام دهیم. اگر شما میخواهید که امتیاز CRS خود را قبل از اکسپرس اینترنس در سپتامبر آینده بهبود ببخشید در اینجا 8 راه برای بهبود نمره CRS شما وجود دارد. انتظار می رود دعوت نامه های بیشتر در هفته ها، ماه ها و سال های آینده به نفع افراد و خانواده های سراسر جهان صادر شود که مایل هستند کانادا را به عنوان خانه دائمی خود انتخاب کنند.سیستم رتبه بندی جامع با نمره 1200 مورد استفاده برای ارزیابی داوطلبان اقتصادی فدرال در برابر یکدیگر است. این بخشی از مکانیسم اکسپرس اینترنس است که در ژانویه 2015 برای پردازش درخواست های اقامت گنجانده شد. نمره به عنوان یک نقطه عطف در قرعه کشی اکسپرس اینترنس استفاده می شود.

این پروژه برای پروژه یک نامزد انتخاباتی جهت موفقیت اقتصادی در کانادا طراحی شده است.

 

تاریخ نشر خبر: ۲۵ امرداد، ۱۳۹۶